Drenaj Uygulama

Drenaj Uygulama

Cem Botanik bünyesinde de yapılmakta olan drenaj uygulama 1974 den buyana bir çok projemizde kullanılmıştır. Yeşil alanlarda ve yapısal alanlarda sulama ve yağış sonucu biriken fazla suyun alandan tahliye edilmesi işlemine drenaj denir. Fazla su alandan tahliye edilmez ve birikirse hem toprağın yeterince havalanamaması hem de biriken su zamanla bitkilerin köklerinde zayıflama çürüme vs.. meydana getirecek ve bitki kayıpları yaşanacaktır. Aynı şekilde yapısal alanlarda da biriken su  yapıların ya da sert zeminlerin çökmesine sebep olacaktır.Bu nedenle alanın toprak yapısı, su tutma kapasitesi, kot farkları, göz önünde bulundurularak doğru bir drenaj planlamasının yapılması gereklidir.

Drenaj Çeşitleri Nelerdir?

2 ayrı grupta incelenmektedir. Yüzeysel ve Toprak altı drenajıdır. Toprak altı 2 gruba ayrılmaktadır. Tabii zemin toprak altı ve Betonerme üzeri toprak dolgu altı drenajı. Aşağıda bunları inceleyelim.

Yüzey Drenajı

Yüzey drenajı en kolay uygulanan ve maliyeti düşük imalatdır. Peyzaj uygulama ya da tarım alanlarında yüzeye suyun akışını sağlayacak %1-2 lik eğim verilerek suyun alandan uzaklaştırılması sağlanır. Yüzey drenajı aşırı yağış alan alanlarda toprak altı drenajını desteklemek amaçlı da uygulanmaktadır.Yağış suyunun alandan hızlıca uzaklaşmasını sağlar.

Toprak Altı Drenajı

Toprak altı drenajı ise kendi içerisinde 2 ayrı grupta incelenmektedir;

Tabii Zemin Toprak Altı Drenajı

Toprak altı drenajı, su tutma eğilimi yüksek yapıda olan, biriken suyu doğal yapısı ile drene edemeyen toprak alanlarda kullanılan işlemdir. Toprak altı drenajı, toprak yüzeyinde açık drenaj kanalları ile veya toprağa gömülü üstü kapalı borulu sistemlerle yapılabilir. Açık kanal sisteminde alanın su toplama potansiyeli olan noktalarında kanallar açılarak, suyun bu kanallarda toplanması sağlanıp işlem gerçekleştirilir.Borulu sistemde toprak içerisine akış sağlayacak eğim ve yönde kanallar açılarak drenflex borular bu kanallar içerisine yerleştirilir, kanallar suyun toplanmasını ve drenesini sağlayacak çakıl vb malzeme ile doldurularak, sistem kapatılır.Borulu sistemde öncelikle lateral hatlar oluşturulur ve daha büyük çaplı anahatlara bağlanır.Hatlar arası mesafe alanın yapısına, kot farklarına, su tutma kapasitesine göre değişkenlik göstermektedir.

Betonarme Üzeri Toprak Dolgu Altı Drenajı

Betonarme yapılar üzerinde, teras, otopark , çatı alanlarının üzerinde oluşturulan yeşil alanlarda kullanılan şeklidir. Bu sistemde ham maddesi petrol olan drenaj levhaları, çakıl ve  keçeler kullanılmaktadır.Toprak serimi yapılacak su akışı için uygun eğim verilmiş betonarme zeminin tamamı üzerine drenaj levhası, keçe ve çakıl katmanları uygun sırasıyla serilerek yüzey sularının tabana inerek levha aracılığı ile drene edilmesi sağlanmaktadır.Levhada toplanan fazla su eğim yönünde  betonarme üzerinde belirli aralıklarda imalatı yapılan süzgeç sistemine iletilir ve alandan uzaklaştırlır.

Drenaj Uygulama Resimleri

drenaj